Ars Medica Wrocławskie Centrum Zdrowia
www.przychodnie.plPrzychodnie

środa 27.05.2020

 w Ars Medica Wrocławskie Centrum Zdrowia

Ars Medica Wrocławskie Centrum Zdrowia
ul. Mińska 38 54-610 Wrocław

  • Tel. (71) 358-24-44, (71) 358-24-45
  • E-mail :

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Ars Medica Wrocławskie Centrum Zdrowia
ul. Mińska 38 54-610 Wrocław

  • (71) 358-24-44, (71) 358-24-45

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl